Høyere gebyr for å søke om au pair-oppholdstillatelse fra 01.01.2018

 

Fra og med 1. januar blir det høyere gebyrer for å søke om oppholdstillatelse i Norge (se https://www.udi.no).

Størrelsen på gebyrene er bestemt av Stortinget og regjeringen.

Prisen for au pairer stiger fra 3.200 kr til 5.300 kr.

Jan 1, 2018