The right au pair for the right Family

Barn med tospråklig stimulans reagerer raskere på stimuli enn enspråklige barn

Noen foreldre er redde for at barna deres kan bli ”språkforvirret” fordi de blir passet av en au pair, som ikke kan ordentlig norsk. Der er flere vertsfamilier som lar au pairene sine lære barna et fremmed språk. ”Studier fra USA og Norge viser at barn med tospråklig stimulans reagerer raskere på stimuli enn enspråklige barn. Elever med langvarig tospråklige opplæring er blant de som lykkes best på skolen. De synes også å bli mer empatiske, kanskje fordi de lettere ser situasjoner fra ulike perspektiver...”. http://www.forskning.no/artikler/2009/april/217353