The right au pair for the right Family

«Kallmyr-saken» og informasjon om ny praksis ved behandling av sakene om familiebytte.

Vi i Energy Au Pair har blitt kontaktet av mange medier i forbindelse med saken rundt au pairen til justisminister Jøran Kallmyr’s familie, som fikk avslag på søknaden om au pair-tillatelse. Vi vil gjerne klargjøre situasjonen for våre kunder.

Vi har informert alle våre kunder om at au pairer, som hadde au pair-tillatelse i Norge og som skulle bytte vertsfamilie, kunne bo hvor som helst, inkludert hos den kommende vertsfamilien, i perioden mellom to vertsfamilier så lenge hennes oppholdstillatelse i Norge fortsatt var gyldig og så lenge au pairen ikke jobbet før hun hadde tillatelse til det.

Dette har vært vår praksis siden firmaets oppstart 2006 og dette var også praksis for dem som ikke brukte et formidlingsbyrå.

Frem til nå har vi hatt et greit samarbeid med UDI. Helt siden vi startet vårt byrå, har au pairer flyttet til en ny vertsfamilie etter kontraktsinngåelse – uavhengig av når de hadde time til intervju hos politiet. De kunne bo der som en gjest uten å jobbe, frem til de fikk innvilget en ny au pair-tillatelse. Det kunne ta fra 1 til 5 måneder, avhengig av UDIs kapasitet.

Frem til 2012 kunne au pairen starte å jobbe først etter hennes søknad var behandlet av UDI. I 2012 ble loven forandret slikt at au pairen kunne starte å jobbe fra den dag hun har levert søknaden til politiet i stedet for når saken var ferdigbehandlet og tillatelsen innvilget. Denne loven har Energy Au Pair lobbyert i mange år, da dette var viktig for å sikre au pairens og vertsfamiliens rettigheter ved søknader, hvor au pairer skifter vertsfamilie.

I Norge er det prinsipielt fritt valg til bosted. For au pairer er det en boplikt hos deres vertsfamilie, men loven sier ikke noe om bostedsforbud mellom to kontrakter.

Ingen andre au pairer vi har formidlet har fått avslag på søknaden fordi de har bodd som gjest hos sin vertsfamilie før saken var levert hos politiet.

«Au Pair Senter ved Norsk Folkehjelp» - en uavhengig, UDI-finansiert instans som familier og au pairer kunne henvende seg til når det var spørsmål i forhold til au pair-oppholdet, skrev i sin brosjyre at det var greit å bo hos sin kommende vertsfamilie som en gjest:

 

 

    

Se side 18 i brosjyren på norsk og engelsk

Det har ikke skjedd noen lovendring siden det.

I begynnelse av mai 2019 var vi i kontakt UDI på telefon i forbindelse med en konkret sak og fikk bekreftet at informasjonen/veiledningen vi gir til vertsfamilier og au pairer er korrekt, og at UDI var fornøyd med samarbeide med Energy Au Pair. Saksbehandler fra avdelingen som behandler au pair-søknader, har bekreftet at hvis en au pair ikke har annet sted å bo, så kan hun flytte til den nye vertsfamilien, men at det er viktig at au pairer ikke jobber hos den nye vertsfamilie frem til søknaden er levert til politiet.

I mai 2019 fikk au pairen som vi har formidlet til familien Kallmyr beskjed om, at hun har fått avslag på søknaden. Vi har ikke mottatt kopi av avslaget, men i følge au pairens advokat var avslaget gitt grunnet at au pairen har flyttet til vertsfamilie og begynte på kulturutvekslingsprogram før hun fysisk leverte dokumentene til politiet i oktober 2018.

På grunn av dette avslaget, som er gitt til justisministerens au pair, har vi den 30.05.2019 anbefalt en av våre kunder å ringe til UDI for å få bekreftet at au pairen, som har time hos politiet den 14.06 og som ikke har annet sted å bo i Norge kunne bo hos dem som en gjest frem til den 14.06. Vertsfamilien har ringt til UDI og har fått muntlig beskjed om at au pairen IKKE hadde lov til å bo hos dem og at deres kommende au pair ikke engang hadde lov til å komme på besøk til sin kommende vertsfamilie.

UDI har hermed både fjernet det frie bopelsvalget i Norge samt innført besøksforbud.

I følge vår kunde, på spørsmål om hvor au pairen skal bo når hun ikke kjenner noen som kan gi henne sted å bo svarte UDI at au pairen må enten flytte til den forrige vertsfamilien eller hun må be den forrige vertsfamilie om en billett tilbake til hjemlandet.

I dette tilfelle må au pairen da kansellere time hos politiet, søke om tilbakebetaling av gebyret på 5.300 kr, reise tilbake til hjemlandet, levere en ny søknad om au pair-tillatelse på ambassaden i hjemlandet og vente til den nye tillatelse blir gitt. Saksbehandlingstid hos UDI er i øyeblikket 4 måneder.

Vi i Energy Au Pair oppfatter at selv om det ikke har skjedd noen endring i loven, har UDI begynt å praktisere/tolke loven annerledes enn tidligere.

For å unngå avslag på søknaden ber vi alle au pairer som har flyttet til den kommende vertsfamilie og venter på time hos UDI, flytte ut fra den kommende vertsfamilie og gi oss beskjed om de har funnet løsning på det. Kontakt oss omgående, hvis dere ikke har annet sted å bo.

Alle au pairer som skal skifte vertsfamilie ber vi være oppmerksomme på at ventetiden hos politiene kan være lang, spesielt om sommeren (hos noen politidistrikter opp til flere måneder) og selv om dere har funnet en ny vertsfamilie må dere flytte tilbake til hjemlandet, hvis deres avtale med den forrige familien utløper og dere ikke har sted å bo i Norge, da dere ikke får lov til å flytte til den kommende vertsfamilie helt til dere har fysisk levert deres søknad til politiet.

Mange jurister, inkl. Sivilombudsmannen diskuterer loven og er uenige i UDI’s tolkning.

Vi håper at UDI klargjør reglene og at UDI igjen vil akseptere at au pairene oppholder seg hvor de vil (inkl. den kommende vertsfamilie) i periode mellom vertsfamiliene - akkurat som det har vært de siste mange årene, så au pairenes interesser ivaretas og at det vil være enkelt for hver au pair skifte vertsfamilie uten risiko for å bli nødt til å forlate Norge (som loven spesifikt sier).

 Før vi har fått klar beskjed om dette vil vi be au pairer som skal skifte vertsfamilie om å reise tilbake til hjemlandet, hvis ikke de har sted å bo i Norge.

Les om saken:

https://tv.nrk.no/serie/kveldsnytt/201905/NNFA23053019/avspiller

https://sumo.tv2.no/nyheter/nyhetene/nyhetene-18-30-2019-episode-151-1452999.html?showPlayer=true&start=202

https://www.nrk.no/norge/kallmyrs-eks-au-pair-anker-utvisning-1.14570540

https://www.dagbladet.no/nyheter/kallmyrs-tidligere-au-pair-klager/71134482

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/b5QRlA/au-pair-byraa-haaper-justisministersaken-vil-endre-regelverket?utm_source=recirculation-matrix&utm_content=P90Keb

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/b5QRlA/au-pair-byraa-haaper-justisministersaken-vil-endre-regelverket?utm_source=inline-teaser&utm_content=awK502

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/0nWPGM/Kallmyrs-au-pair-byra-Har-fatt-muntlig-beskjed-fra-UDI-om-at-au-pairer-kan-bo-midlertidig-som-gjest-i-ny-vertsfamilie

https://www.tv2.no/a/10640523/

https://www.tv2.no/nyheter/10638883/

https://www.tv2.no/nyheter/10639456/

https://www.tv2.no/nyheter/10636928/

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LAkvG4/Norsk-Folkehjelp-Utlendingsdirektoratet-har-ikke-fulgt-med-i-timen

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pLKJqj/UDI-direktoren-Bookingtid-hos-politiet-skaper-utfordringer

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wPx7L1/UDI-Justisministerens-au-pair-hadde-ikke-lov-til-a-bo-hos-ham-mens-hun-ventet-pa-a-levere-soknad

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/50WPJW/Au-pair-byra-haper-pa-endringer-i-reglene

https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/na087d/Kallmyrs-au-pair-suppe--Trine-Eilertsen

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GGOoxB/Justisministerens-au-pair-klager-pa-utvisning-og-avslag-pa-opphold

https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/201905/NNFA19052919/avspiller

https://www.dagbladet.no/nyheter/de-behandlet-meg-som-sin-egen-datter/71138519

https://www.dagbladet.no/nyheter/justisministeren-skylder-pa-denne-e-posten/71132479

https://www.nrk.no/norge/au-pairen-kaller-familien-kallmyrs-behandling-overveldende-1.14571762

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/awK502/au-pairens-advokat-har-skrevet-klage?utm_source=vgfront&utm_content=row-1

https://www.dagbladet.no/nyheter/de-behandlet-meg-som-sin-egen-datter/71138519

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/P90Keb/au-pair-senter-om-aa-flytte-inn-foer-levert-soeknad-ikke-vanlig-praksis?utm_source=inline-teaser&utm_content=b5QRlA

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/BR6Wyl/la-oss-fremsnakke-au-pair-ordningen

https://www.dagbladet.no/nyheter/ikke-gitt-at-det-er-gjort-noe-galt-her/71131869

https://www.nettavisen.no/okonomi/heksejakt-og-helt-urimelig-au-pair-kritikk-mot-frps-justisminister-joran-kallmyr/3423691891.html

https://www.nrk.no/norge/advokaten-til-kallmyrs-au-pair-er-sjokkert-over-behandlingen-fra-udi-1.14569770

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RR4ym8/Kallmyr-om-au-pairen-Barna-vare-hadde-flere-plikter-enn-henne

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/dOMoVO/jurist-om-kallmyr-saken-har-aldri-opplevd-at-en-au-pair-kastes-ut-for-aa-vaere-gjest

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/pLKoej/udi-au-pair-skal-ikke-flytte-til-ny-vertsfamilie-foer-soeknad-er-levert?utm_source=inline-teaser&utm_content=dOMoVO

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/1nr7RX/SV-krever-settestatsrad-for-justisminister-Joran-Kallmyr-i-UDI-saker

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/MR9L35/au-pair-saken-kallmyr-har-blitt-offer-for-egen-politikk?utm_source=vgfront&utm_content=row-1

https://www.nettavisen.no/nyheter/kallmyrs-au-pair-byra-tar-drastiske-grep---krever-svar-fra-udi/3423693688.html

https://www.nettavisen.no/okonomi/udi-er-ansvarlig-for-en-farlig-utrygghet-for-au-pairer-som-ma-bytte-vertsfamilie/3423693247.html

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/MR9qrK/Det-ma-bli-lettere-for-au-pairer-a-skifte-vertsfamilie--Kristin-Velure-Strom

https://www.aftenposten.no/norge/i/op1aR7/LO-topp-Jorn-Eggum-vil-avvikle-au-pair-ordningen

https://www.udi.no/aktuelt/informasjon-om-au-pair-saken/

https://www.aftenposten.no/norge/i/dOGV4z/UDI-om-snuoperasjonen-rundt-Kallmyrs-au-pair---Har-ikke-funnet-andre-saker-som-kan-sammenlignes-med-denne

https://www.nettavisen.no/nyheter/udi-snur---au-pairen-vil-tilbake-til-familien-kallmyr/3423696461.html

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3JVAKd/Justisministeren-om-UDIs-omgjoring-i-au-pair-saken--Det-var-som-forventet

http://www.katolsk.no/nyheter/2019/06/biskop-eidsvig-2013-bekymret-for-uklarhet-rundt-au-pairer

https://www.udi.no/aktuelt/informasjon-om-au-pair-saken/

https://www.dagsavisen.no/innenriks/navn-i-nyhetene/lar-ikke-jobben-ligge-1.1537585?fbclid=IwAR0775vMND8ClRyiyP1h8grUCDlGi34lpu_U_phzQhnuMDxvKnMO0jo3mBM