The right au pair for the right Family

Nytt obligatorisk kurs for vertsforeldre

Hvis en au pair leverer søknaden om au pair tillatelse etter den 15. februar 2016 må minst en av foreldrene i vertsfamilien gjennomføre et e-læringskurs om au pair-ordningen Dere må ta en liten test som må bestås for å få et kursbevis.

I kurset lærer dere som vertsforeldre om formålet med au pair-ordningen, og om rettighetene og pliktene som dere og au pairen har. I kurset vil dere også få tips til hvordan dere kan ønske au pairen velkommen og til hvordan dere kan takle kulturforskjeller og eventuelle utfordringer som kan oppstå underveis i oppholdet. Kurset er utviklet av UDI i samarbeid med Au Pair Center i Oslo

Kurset tar ca. 20 - 30 minutter, og avsluttes med en kort test.

Når dere har gjennomført kurset vil dere få tilsendt et kursbevis til den e-postadressen dere brukte da dere opprettet en bruker. Kursbeviset er gyldig i 18 måneder.

Når dere har valgt en au pair kandidat, som dere ønsker å invitere, vil dere måtte videresende kursbeviset til oss via e-post sammen med de andre dokumentene, som au pairen kommer til å levere inn når hun søker om au pair tillatelsen.

Mere informasjon om dette får dere fra oss når dere har bestemt dere for en au pair.

Kurset kan dere gjennomføre her:

https://udi.lms.crossknowledge.com