The right au pair for the right Family

Aftenposten: Mange flere har au pair

 Date: 14.10.11

​Siden årtusenskiftet er det nesten blitt fire ganger så mange familier i Norge, som har au pair

Daglig leder Natalia Ravn-Christensen tror flere og flere norske foreldre innser verdien i å ansette en au pair.

– I land som England og Frankrike er dette helt vanlig, mens vi i Norge tradisjonelt sett har ønsket å klare oss selv. Nå ser det ut som om flere og flere foreldre ønsker å ansatte en au pair, for å få mer tid til både seg selv og barna, forteller hun.