The right au pair for the right Family

Quarantine system for au-pair families

 Date: 01.05.13

Dagens Næringsliv, NTB
Publisert: 23.04.2013

Ifølge lovforslaget kan en vertsfamilie som misbruker ordningen, for eksempel ved at au pairen jobber for mye, få en karantene på ett, to eller fem år. Foto: Keilen, Berit


Regjeringen vil ha en karantene-ordning for vertsfamilier som misbruker au pair-ordningen. Lovforslaget sendes til Stortinget før sommeren.

- Dette er det siste av en rekke tiltak som skal sikre at au pair-ordningen ikke misbrukes og blir en arena for sosial dumping, sier statssekretær Pål Lønseth (Ap) i Justisdepartementet til NTB.

- Vi vil evaluere disse tiltakene om et års tid. Om vi fortsatt finner omfattende sosial dumping, må vi vurdere om vi i det hele tatt skal ha au pair-ordningen, sier Lønseth.

Karantene opptil ti år

Ifølge lovforslaget kan en vertsfamilie som misbruker ordningen, for eksempel ved at au pairen jobber for mye, få en karantene på ett, to eller fem år. Ingen kan jobbe som au pair hos vertsfamilien i den perioden.

Det er Utlendingsdirektoratet, UDI, som kan gi en vertsfamilie karantene.

Dersom vertsfamilien er dømt for overgrep eller forhold som menneskehandel, kan de få karantene på opptil ti år.

Tiltakspakke

Forslaget om en karanteneordning ble sendt på høring i februar i fjor. Ordningen kommer i tillegg til flere andre tiltak som allerede er iverksatt.

Blant annet er reglene for bytte av vertsfamilie endret, vertsfamilier skal dekke au pairens hjemreise, og beløp for lommepenger og språkkurs er justert. Personer som selv har barn i hjemlandet får som regel ikke tillatelse til å være au pair. Det er også opprettet en informasjons- og rådgivningstjeneste både for au pairer og vertsfamilier.

- God intensjon

- Intensjonen med au pair-ordningen er god. Unge voksne kan komme til Norge og lære norsk språk og kultur. De får bo i en familie mot at de gjør et minimum av arbeid. Det er bra for au pairene, og bra for Norge, sier Lønseth.

- Samtidig ser vi at ordningen har innebygde svakheter, der noen au pairer blir misbrukt som billig arbeidskraft. Nå vil vi la disse tiltakene virke en stund, før vi vurderer om ordningen i det hele tatt skal videreføres. Jeg ser for meg en evaluering om et års tid, sier Lønseth.

Snaut 1.600 personer fikk tillatelse til å være au pair i Norge i 2012, ifølge tall fra UDI. Hele 1.300 av dem kom fra Filippinene.

Les artikkelen her: http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2601641.ece