The right au pair for the right Family

Don’t abolish the au pair scheme!

 Date: 07.02.17

Ikke avskaff au pair-ordningen!

 

VG,

Flere politiske partier har den siste tiden sagt at de ønsker å fjerne au pair-ordningen. LO har gått ut og kalt ordningen for vestkantslaveri. Hvorfor er det slik at ordet au pair skal være synonymt med hushjelp og overklasse?  

JORUNN-ELISABETH STAVØ, stipendiat og trebarnsmor

Vi er en familie på fem (dette året seks), og vi vil gjerne fortelle vår historie. Vi bor ikke på Oslos beste vestkant, men i en vestlandsbygd. Vår au pair er ikke hos oss for å være hushjelp, men for å gi oss en hjelpende hånd i en hektisk og krevende småbarnsperiode.

For litt over to år siden fikk vi beskjed om at vi ventet tvillinger. Fra før av hadde vi en datter på 15 måneder. Jo visst ønsket vi oss flere barn, men vi hadde ikke regnet med tre barn på under to år. Gleden av å vente tvillinger ble overskygget over bekymringene for hvordan hverdagen kom til å bli. Ved tvillingfødsel får man nemlig fem uker ekstra permisjon. Fem uker! Dette vil med andre ord si at tvilling én får 46 uker og tvilling to får fem uker.

Det første året med tvillinger var hardt. Veldig hardt. Det var preget av lite søvn og mye gråt. Vi gikk hele tiden med følelsen av å ikke strekke til. 

Når far var på jobb, var mor hjemme med to. Når far kom hjem, kom også to-åringen hjem fra barnehagen. To voksne, tre barn. Vi hadde ikke armer nok. Hadde systemet blitt lagt opp slik at far fikk mer permisjon sammen med mor hadde belastningen på familien blitt betydelig mindre det første leveåret.

I en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet kommer det frem at tvillingmødre har 77 prosent større risiko for depresjon fem år etter fødsel og at dette i hovedsak skyldes økt omsorgsbyrde. 

Når tvillingene var ett år så vi begge at veien til sykemelding var kort. Vi var utslitt. Vi ønsket bare å få sove. Å få en dag uten mas. Å få være oss selv igjen. Noe måtte gjøres. Når samfunnet ikke ga nok støtte til oss som tvillingforeldre måtte vi finne en løsning selv.

Vår reddende engel heter Lea. Hun er ingen hushjelp eller underbetalt barnevakt. Hun er et fullverdig medlem av familien vår. En storesøster for barna våre. Uten Lea hadde ikke vi hatt mulighet til å begge være i 100 prosent jobb. 

Lea går på norskkurs og jobber under 30 timer uken. Hun har fri nesten hver helg og mulighet til fritidsaktiviteter flere ettermiddager i uken. Lea feiret jul sammen med oss, fordi hun ville lære den norske kulturen å kjenne. 

Barna våre elsker henne og hverdagen vår er blitt en helt annen etter at hun kom inn i familien. Vi har fått overskudd igjen og vi har tid til å være en familie. Dette er ikke noen billig hushjelp ordning for oss. Faktisk har vi dette året prioritert en stram økonomi for å få mer familietid sammen.

Dersom au pair-ordningen fjernes vil ikke dette bare ramme vår familie, men også flere andre småbarnsfamilier. Det at noen få misbruker en ordning vil ikke dermed si at flertallet gjør det. Skal de få som misbruker ordningen få ødelegge for alle de andre som ikke gjør det? 

 

Er det au pair-ordningen det er noe galt med eller er det systemene rundt som ikke klarer å fange opp misbruk av ordningen?

 

Se artikkelen