The right au pair for the right Family

New rules about au pair program from 1.07.2012

De viktigste endringene:

- Minimumssatsen for lommepenger er økt fra kr 4.000 til kr 5.000 per måned.

- Satsen for dekning av norskkurs økt fra 6.000 kroner til kr 7.500 per år inkludert studiemateriell. Vertsfamilien skal også dekke au pairens reiseutgifter i forbindelse med gjennomføringen av norskkurs.

-Vertsfamilien skal dekke au pairens hjemreise. Denne forpliktelsen bortfaller dersom au pairen blir værende i Norge på et annet oppholdsgrunnlag eller dersom au pairen ønsker å returnere til et annet land enn hjemlandet.

-Hvis au pair skifter vertsfamilie, har au pairen lov til å bo hos ny vertsfamilie og utføre oppgaver i henhold til ny kontrakt så snart fullstendig søknad om oppholdstillatelse er innlevert til politiet. Det forutsettes at de øvrige vilkår for tillatelse er oppfylt.

De nye reglene har ikke tilbakevirkende kreft og gjelder derfor au pairer, som har innlevert søknad om au pair tillatelse til ambassaden eller politiet etter den 01.07.2012.