The right au pair for the right Family

Endringene i regelverket for aupairordningen er innført

Det er nå innført endringer i regelverket for aupairordningen. Endringene trådte i kraft den 1. juli 2012.

De viktigste endringene:

- Minimumssatsen for lommepenger er økt fra kr 4.000 til kr 5.000 per måned.

- Satsen for dekning av norskkurs økt fra 6.000 kroner til kr 7.500 per år inkludert studiemateriell. Vertsfamilien skal også dekke au pairens reiseutgifter i forbindelse med gjennomføringen av norskkurs.

- Vertsfamilien skal dekke au pairens hjemreise. Denne forpliktelsen bortfaller dersom au pairen blir værende i Norge på et annet oppholdsgrunnlag eller dersom au pairen ønsker å returnere til et annet land enn hjemlandet.

- Hvis au pairen skifter vertsfamilie, har au pairen lov til å bo hos den nye vertsfamilien og utføre oppgaver i henhold til den nye kontrakten så snart fullstendig søknad om oppholdstillatelse er innlevert til politiet. Det forutsettes at de øvrige vilkår for tillatelsen er oppfylt.

De nye reglene har ikke tilbakevirkende kreft og gjelder derfor au pairer, som har innlevert søknad om au pair tillatelse til ambassaden eller politiet etter den 01.07.2012.