Forsikring for Aupairer

insurance_company

Vertsfamilien skal betale forsikring som dekker aupairens hjemreise/hjemsendelse ved død, sykdom eller skade. (se www.udi.no).

Energy Au Pair samarbeider med Europeiske Reiseforsikring. Aupair forsikringen fra Europeiske Reiseforsikring er den eneste på det norske markedet, som ikke har beløpsbegrensning på dekningen. I tillegg til den obligatoriske aupair forsikringen, som kreves av UDI, omfatter også Europeiske Reiseforsikring sin Aupair - forsikring tap og forsinkelse av innsjekket reisegods ved innreise til Norge når aupairen flytter hit. Det betales ingen egenandel ved benyttelse av forsikringen. Se vilkårene her.

Les mer om forsikring for aupairer i Info for familier.

Service for aupairer

Kjære aupair

Ved å bruke vår byrå vil du få:

- Gratis registrering og gratis plassering.
  • Vi tar aldri penge fra vår aupair kandidater.
- Gratis hjelp og rådgivning
  • Vi tilrettelegger prosessen, ordner den nødvendige dokumentasjon og følger opp aupairer og vertsfamilier etter kontraktsinngåelse.
  • Vi bistår i alle deler av planleggingen  av reisen din.
  • Vi hjelper deg med å få informasjon om rettighetene og pliktene dine.
  • Vi formidler kontakt til andre aupairer i Norge.
  • Vi arrangerer aupair treff, hvor aupairene kommer i kontakt med andre med samme bakgrunn og lærer mye nytt.

- Trygg oppfølging Vår personlig oppfølging før, under og etter plassering er helt gratis for deg som aupair. I nødstilfelle kan du alltid kontakte oss (også uten om kontortiden vår).

Vi har erfart at enkelte av aupair kandidatene benytter seg av agenter, som blant annet registrerer kandidatene i vår database og yter dem andre tjenester i forbindelse med prosessen. Dette er mest utbredt blant søkere, som jobber som hushjelp i enten Singapore eller Israel. Kandidatene bestiller disse tjenestene hos sine agenter og betaler til dem for dette.

Energy Au Pair har ingen innflytelse på det valget jentene har tatt og har på ingen måte inntjening som følge av dette valget.

Våre Aupairer

Her er et utvalg av de kandidatene som vi har i vår database. Vi gjør oppmerksomt på at IKKE ALLE våre aupair kandidater er publisert på denne hjemmeside, derfor anbefaler vi å registrere dere som vertsfamilie eller ta kontakt med oss for yterlige informasjon om disse eller andre kandidater.

Gå til galleri »

Om Energy Au Pair

Energy Au Pair logo

Adresse:
Uranienborgveien 4, 0258 Oslo, Norway
Tel:+47-21656999,
Email: info(at)energyaupair.no
Web site:

Organisasjonsnummer: 989965166


Energy Au Pair formidler aupairer til Norge siden 2001. I 2007 begynte vi også formidling av praktikanter.

Vårt hovedkontor ligger i Oslo og vi har et godt fungerende avdelingskontor i Ukraina samt flere seriøse partnere i ulike land.

Vi har formidlet over 4.300 au pairer fra over 30 land. I Norge er det i øyeblikket over 560 au pairer, som kom gjennom vårt byrå. De mest representerte er filippinske, ukrainske, thailandske og polske jenter.

Der, hvor det er mulig, sørger vi for, at kandidatene begynner å lære norsk før de kommer til Norge.

Vår misjon er å finne rett au par til rett familie. Vi er veldig opptatte av å finne den person, som passer en konkret familie og plassere hver aupair der, hvor hun / han har lyst til å være.

For å hjelpe aupairene med å bygge et sosialt nettverk arrangerer vi aupair treff og sender aupairene lister over andre aupairer i Norge.

Det skjer at ting ikke fungerer mellom aupairen og vertsfamilien, og da prioriterer vi høyt å løse utfordringene på best mulig måte. Vi gir tilfredshetsgaranti til alle vertsfamilier og vi setter stort fokus på å hjelpe de aupairer, som er kommet til Norge, men ikke har funnet til rette hos vertsfamilien.

Vi samarbeider med UDI og jobber i samsvar med gjeldende lover og regler i Norge.

Det koster ikke noe at prøve oss! Vår service er gratis for aupairer og familiene betaler kun hvis og når de vil skrive kontrakt med en kandidat som man har fått informasjon om gjennom våre kanaler.

Vi vil gjøre alt for, at dere blir fornøyde med vår service.