The right au pair for the right Family

Regjeringen vil avvikle au pair-ordningen, 29.03.2023

 Date: 29.03.23

Regjeringen har har foreslått å avvikle au pair ordningen.

kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-vil-avvikle-au-pair-ordningen/id2969615/

Regjeringen foreslår å fjerne muligheten for å søke oppholdstillatelse som au pair i Norge.

– Vi vil ha skikkelige arbeidsforhold for alle, også når arbeidet skjer i hjemmet. Selv om mange au pairer har det fint hos familiene de bor hos, har ordningen også for noen blitt et smutthull for å få billig arbeidskraft. Den tiden der au pair-ordningen reelt sett var en kulturutvekslingsordning er forbi, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (AP).

Regjeringen legger opp til gode overgangsordninger, slik at en avvikling ikke går på bekostning av de au pairene som allerede er i Norge.

– Nå følger vi opp punktet i Hurdalsplattformen om å avvikle au pair-ordningen. Forslaget skal ut på høring slik at alle få mulighet både til å komme med sine synspunkter på det å avvikle ordningen og på hvordan dette skal skje, sier justis- og beredskapsminister minister Emilie Enger Mehl (Sp).

Høringsfristen settes til 29. juni 2023.

Høring - forslag om å avvikle au pair-ordningen i Norge:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-om-a-avvikle-au-pair-ordningen-i-norge/id2969624/