The right au pair for the right Family

Forretningsbetingelser

 

 1. "No cure no pay": Hvis dere ikke finner og inviterer en kandidat fra databasen til "Energy Au Pair", betaler dere ikke for søket. Dette gjelder ikke dersom annen avtale er inngått, f.eks. hvis vertsfamilien finner en au pair selv og vil bruke "Energy Au Pair" til hjelp med formalitetene mot offentlige myndigheter.
 2. Fakturaen sendes ut når kontrakten / avtalen mellom vertsfamilien og au pairen er inngått. Senere fakturering kan gjøres dersom forholdene gjør det nødvendig.
 3. Følgende priser gjelder for tiden for våre tjenester:
  • Kopling av au pair og vertsfamilie (inkludert hjelp med formalitetene): 5.900 kr. inkl. mva. Det gis 400 kroner i rabatt hvis betaling skjer innen 14 dager fra fakturadato, noe som reduserer de totale kostnadene til 5.500 kr. inkl. mva. Vi ikke gir rabatt til kunder som fravelger en del av vår service (hvis vertsfamilien f. eks. velger å ikke sende kopi av kontrakten til oss).
  • Kun "papirarbeid" og veiledning, hvis dere har funnet deres au pair selv:
   3.700 kr inkl. mva - hvis au pairen trenger en ny oppholdstillatelse.
   2.450 kr inkl. mva - hvis au pairen bytter vertsfamilie i Norge eller er EU-borger.
 4. "Energy Au Pair"gir vertsfamiliene 3 måneders garanti. Hvis au pairen avslutter sin kontrakt / blir sagt opp innen 3 måneder etter sin ankomst til vertsfamilien, vil "Energy Au Pair" tilby en ny au pair-formidling til familien uten at familien blir belastet med nytt formidlingsgebyr (maks. én erstatning per betalt kontrakt).

  Dersom au pairen / barnepiken av forskjellige grunner ikke er i stand til å oppfylle kontrakten, skal "Energy Au Pair" bli varslet i så god tid som mulig.

 5. Ved å motta en au pair fra "Energy Au Pair", erklærer vertsfamilien at de godtar og vil overholde regelverket gitt av myndighetene, samt de regler som er fastsatt av "Energy Au Pair", inkludert det utdanningsmessige formålet med "Energy Au Pair" utvekslingsprogram/ kulturutveksling
 6. Vertsfamilien aksepterer å være ansvarlig for au pairens / barnepikens visum i Norge i løpet av hans / hennes opphold i familien.
 7. Avtalt avgift til "Energy Au Pair" (som ikke kan refunderes) for tjenesten skal betales i henhold til faktura. Betalingsbetingelser er 14 dager fra fakturadato. Vertsfamilien godtar å ikke motta au pair / barnepike før signert kontrakt er mottatt av "Energy Au Pair", og før avgiften er betalt i sin helhet.
 8. Hvis vertsfamilien trekker tilbudet etter at au pairen har levert søknad for au pair-tillatelse til ambassaden/ politiet, er vertsfamilien forpliktet til å dekke utgiftene au pairen har hatt i forbindelse med søknaden (søknadsgebyr og eventuelt reiseutgifter til ambassaden)
 9. Vertsfamilien godtar å betale for (eller kompensere i tilfelle au pairen allerede har betalt) au pairens / barnepikens reise fra Oslo til vertsfamiliens bosted.
 10. Hvis au pairen søker om au pair-tillatelse, men får avslag grunnet omstendigheter forbundet med vertsfamilien (for eksempel, hvis familien får ilagt karantene), vil vi be familien dekke au pairens utgifter for søknaden (visa-gebyr).
 11. Au pairen / barnepiken er personlig ansvarlig for skader gjort av ham / henne i vertsfamiliens bolig. "Energy Au Pair" og deres ansatte er ikke ansvarlige for au pairens / barnepikens handlinger.
 12. Hvis vertsfamilien bryter avtalen med "Energy Au Pair" eller kontrakten med au pairen / barnepiken, kan au pairen / barnepiken bli flyttet til en ny familie uten kompensasjon til vertsfamilien.