The right au pair for the right Family

Fra den 01.03.2024 økes satsene for norskkurs og lommepenger/lønn for au pairer

 Date: 07.02.24

Fra den 1. mars 2024 justeres satsene for betaling for norskkurs og minimumslønn for au pairer. 

Vertsfamilien skal også dekke au pairens nødvendige reiseutgifter i forbindelse med gjennomføringen av norskkurs.

 

De nye satsene gjelder også vertsfamilier og au pairer, som har signert kontrakt med lavere satser, da vertsfamilien i følge au pair-kontrakten alltid minst skal betale den til enhver tid gjeldende minimumsatsen.