The right au pair for the right Family

Ang. avskaffelse av au pair-tillatelse fra 15.03.2024

 Date: 15.02.24

15. februar 2024 bestemte regjeringen å avvikle førstegangs au pair-tillatelse i Norge. På regjeringens hjemmeside står det at søknader som er fremmet 15. mars "eller senere, ikke vil bli behandlet.  Au pairer som har opphold i Norge i dag, eller som har fremmet søknad om opphold før dette tidspunktet, kan imidlertid oppholde seg i Norge som au pair i inntil to år fra førstegangstillatelsen ble innvilget."