The right au pair for the right Family

Forandringer/ forsinkelser i prosessen som følge av korona-pandemi (oppdatert 09.04.2021)

VIKTIG INFORMASJON:

På grunn av Koronavirus-utbruddssituasjonen og akutte tiltak i Norge, ønsker vi å informere deg om forandringer/ mulige forsinkelser i prosessen som:
 
COVID-19

Ang. innreise til Norge

(08.04.2021) Dessverre er det fortsatt ikke klart når Norge åpner grensene for innreise for au pairer fra EU. 7. april 2021 kunngjorde den norske regjeringen en gjenåpningsplan. Regjeringens gjenåpningsplan består av fire trinn og en oversikt over hvilke tiltak som lettes på i hvert trinn. Hvert trinn anslås å ta ca. tre uker, men det kan variere og kan ta lengre tid.       

Denne planen har imidlertid ingen spesifiserte datoer for når restriksjonene vil være opphevet. Hvert trinn av "gjenåpningen" vil bli implementert gradvis med videre evaluering av epidemien og tempoet for vaksinasjonen, før de går videre til neste trinn. På trinn 3 vil det «åpnes for mer normal arbeidsinnvandring». Det er dessverre ikke spesifisert hvilken type "arbeidsinnvandring" som vil være tillatt i løpet av denne fasen. Vi har snakket med UDI for å avklare situasjonen, og UDI kunne ikke bekreft om au pairer (som er i Europa nå) får komme inn i Norge på trinn 3 eller trinn 4. Regjeringen skriver at reglene som vil gjelde for innreise til Norge vil vurderes fortløpende.        

Se den detaljerte planen her:

https://www.regjeringen.no/contentassets/b323d2f8ba4a496c821eb3abf19076f4/plan_gradvis_gjenaapning.pdf

Plan for gradvis gjenåpning

En helhetlig vurdering basert på sjekkpunkter gjøres før hvert trinn i lettelsene. Tiltaksnivåene i cellene beskriver hva som vil kunne gjelde etter at lettelsene er foretatt. Selv om det kommer lettelser i nasjonale tiltak, vil det være nødvendig å slå ned på lokale utbrudd med kommunale eller regionale tiltak. Det kan bli nødvendig å gjøre endringer de skisserte trinnene, og det kan ikke utelukkes at innstramminger vil kunne bli nødvendig i løpet av gjenåpningsperioden. Lettelsene må sees i sammenheng med mulig bruk av koronasertifikat og massetesting.
Kategori Plan for gradvis gjenåpning
  Trinn 1 (forberedende fase) Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4
Inn-/utreise Reiser til utlandet frarådes Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres Reiser til utlandet frarådes Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres. Fortsatt strenge innreiserestriksjoner for utlendinger. Åpne for prioriterte grupper arbeidsreisende og utvidet adgang til familiebesøk. Åpne for reiser, men fortsatt karantene og krav om testing til de som kommer inn i landet. Fortsatt innreiserestriksjoner, men åpner for mer normal arbeidsinnvandring. Det kan fortsatt være aktuelt med innreiserestriksjoner, særlig for reisende fra tredjeland. En må også regne med at det vil kunne være krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder. Også reglene som gjelder for innreise må løpende vurderes.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-plan-for-gradvis-gjenapning-sammen-ut-av-krisen/id2842670/

(01.03.2021) - Regjeringen bestemmer å fortsette å holde grensene lukket. I utgangspunktet har kun utlendinger som er bosatt i Norge anledning til å reise inn i Norge. Dette gjelder også EØS-borgere. Dvs. ingen nye au pairer kan reise inn til Norge. Det er foreløpig ukjent når Norge åpner grensene for au pairer. I følge UDI skal regjeringen vurdere denne bestemmelsen hver andre uke.       

*(27.01.2021 informasjonen er oppdatert siden) - Fra den 29. januar 2021 og to uker frem kan ingen au parer som ikke allerede bor i Norge, reise inn i Norge. Dette gjelder også EØS-borgere. Bestemmelsen kan bli forlenget.

*(15.12.2020 informasjonen er oppdatert siden)  Au pairer, som er bosatt i EU/EØS og har en gyldig oppholdstillatelse i Schengen, har lov reise inn til Norge, men ved innreisen må de blant annet vise dokumentasjon på negativ koronatest, og testen må være tatt innen 72 timer før innreise. Dersom au pairen ikke fremviser en slik test, kan du bli nektet innreise. Godkjent testmetode på testen er PCR eller antigen hurtigtest. Attesten skal være på norsk, dansk, svensk, engelsk, fransk eller tysk. Au pairens må også utfylle dette skjema


Les mer om kravene for innreise her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise#regler-ved-innreise-til-norge og kontakt oss for oppdatert informasjon et par dager før deres au pair reiser til Norge.

Søkere som er bosatt utenfor EU/ EØS har fortsatt ikke lov til å reise inn til Norge.

*(15.07.2020 informasjonen er oppdatert siden) Au pairer, som er bosatt i EU/EØS og har en gyldig oppholdstillatelse i Schengen, har lov reise inn til Norge fra den 15. juli. Søkere som er bosatt utenfor EU/ EØS har fortsatt ikke lov til å reise inn til Norge.

*(10.06.2020 informasjonen er oppdatert siden) Etter planen skal det være lovlig for au pairer å reise fra Danmark til Norge fra den 15. juni, hvis norsk au pair-tillatelse er innvilget (se avsnitet nedenfor). Vi forventer at informasjonen vil være bekreftet på pressekonferensen den 12. juni.

*(22.04.2020  informasjonen er oppdatert siden ) UDI har begynt å innvilge tillatelsene, men da grensen til Norge fortsatt er stengt, vil ikke de som har fått saken behandlet etter den 20. april kunne komme hit likevel (se https://www.udi.no/viktige-meldinger/personer-som-far-oppholdstillatelse-kan-ikke-reise-til-norge-na/). Dette betyr at:   

- Hvis au pairen befinner seg i Danmark, og har gyldig dansk oppholdstillatelse, vil hun/han mest sannsynlig kunne reise fra Danmark til Norge etter den 15. juni 2020. Informasjon om dette skal komme fra regjeringen den 15. juni 2020.   

- Hvis au pairen befinner seg i Danmark, men den danske oppholdstillatelsen er utløp, vil hun/han måtte kontakte Den Norske Ambassade i København og få et stempel om innreisevisum i passet for å kunne komme til Norge.  

- Hvis au pairen befinner seg i ande Europeiske land enn Danmark, vil hun/han måtte vente med å komme til Norge til grensen til disse landene åpnes. Hvis oppholdstillatelsen i det aktuelle landet er utløpt når grensene åpnes, vil au pairen måtte få stempel med innreisevisum stemplet i passet hos Den Norske Ambassade i det land, hvor de har søkt om norsk au pair-tillatelse.


(20.03.2020 - informasjonen er oppdatert siden) På grunn av utbruddet av koronavirus kan UDI eller politiet bortvise utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-15-293, https://www.udi.no/en/latest/new-regulation-on-expulsion-of-foreigners-without-a-residence-permit/. Dersom man er innvilget oppholdstillatelse (inkl. au pair-tillatelse) og derfor har fått utstedt innreisevisum, vil man kunne reise inn i Norge. Vær oppmerksom på at man vil kunne være omfattet av karantene-ordninger ved innreise. Les mer om dette på helsenorge.no

Hvis du er bosatt i Norge, har et gyldig oppholdskort (for eks. au pair-tillatelse) og er på ferie utenfor Norge, vil du fortsatt kunne reise inn i Norge. Du kan lese mer om karantene og isolasjon på https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon


Behandling av au pair-søknader hos UDI

 1. (03.02.2021) Den 3. februar 2021 stoppet UDI å behandle alle au pair-søknader. UDI skal begynne å behandle søknadene igjen når det er åpen for innreise til Norge for dem som er bosatt i EU. 

  *(30.09.2020 informasjonen er oppdatert siden) Søkere som bor utenfor EU/EØS og Sveits kan ikke reise inn til Norge ennå på grunn av koronasituasjonen. Søknader fra au pairer bosatt utenfor Europa behandles i utganspunktet ikke nå (https://www.udi.no/ord-og-begreper/guide-til-saksbehandlingstid-i-au-pairsaker/?gs=1). Noen få søknader har blitt behandlet av UDI, men selv om søknadene er innvilget, kan au pairene likevel ikke komme til Norge før Norge åpner for innreise fra ikke EU/EØS-land. 

  Se mer informasjon her: https://energyaupair.no/news/8oBtOrpD/.

  UDI prioriterer søknader for au pairer som bor i EU/EØS, og ventetiden for disse søknadene er for tiden rekordkort (1-3 måneder).

  *(22.05.2020 - informasjonen er oppdatert siden) Fra i dag, den 22. mai, skal UDI begynne å behandle au pair-søknadene igjen. Siden den 20. mars har ikke UDI innvilget au pair-tillatelser for søkere som befinner seg utenfor Norge. Saksbehandlingstiden er derfor gått mye opp (for noen av søkerne har ventetiden vært mer enn 6 måneder). Fra nå av skal UDI igjen behandle søknadene, og vi regner med at ventetiden vil gå ned. UDI vil i første omgang innvilge tillatelser for søkere som allerede befinner seg i Europa, slik at de kan komme til Norge uten å måtte reise tilbake til sitt hjemland (hvis det vil være mulig før hver enkelte søker. Ser informasjon om innreise til Norge nedenfor). Etter det vil UDI behandle sakene for søkere som befinner seg utenfor Europa.

  UDI har utvidet innreisevinduet til 6 måneder for søkere som får tillatelsen innvilget. Det vil gi au pairene og vertsfamiliene strre frihet i forhold til planlegging av au pairens reise til Norge, som kan være utfordrende på grunn av korona-pandemien.

  (20.03.2020 - informasjonen er oppdatert siden) UDI gir ikke oppholdstillatelser til personer som er utenfor Norge og venter på svar på sin søknad. Foreløpig informerer ikke UDI om når de kommer til å begynne å innvilge oppholdstillatelser til personer som er utenfor Norge igjen

 2. *(21.04.2020 - informasjonen er oppdatert siden) Pga. korona-pandemien er saksbehanldingstid for au pair-søknader gått opp fra 4 måneder til 6 måneder - fra au pairen leverte søknaden hos politiet, ambassade, konsulat eller søknadssenter til saken er behandet. Dette kan kan endre seg. Da vil det være den nye informasjonen som gjelder, selv om au pairen har fått beskjed om en annen ventetid tidligere. UDI oppdaterer informasjonen om behandlingstider en gang i måneden. Den vil bli oppdatert neste gang ca. den 19. mai.

Ang. de norske ambassadene og søknadssentrene

(01.03.2021) Den Norske Ambassade i Danmark har begynt å ta imot søknadene fra au pairer etter ca. 2 måneders pause. Pga. restriksjonene med pandemien får kun et begrenset antall søkere per uke levert søknad om au pair-tillatelse.

*(15.12.2020) Den Norske Ambassade i Danmark har veldig står pågang og ventetiden for å få ledig time for å levere søknad om au pair-tillatelse kan i øyeblikket være over to måneder.

(15.12.2020) Den Norske ambassade i Nederland tar ikke imot besøkende grunnet pandemien siden den 15. oktober og ingeting tyder på at ambassaden skal åpne foreløpig  Le også i https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-netherlands/tough-christmas-lockdown-looming-in-netherlands-idUSKBN28O168

*(30.03.2020 informasjonen er oppdatert siden) Den Norske ambassade i Danmark åpnet den 30. mars og tar imot au pair-søknadene, men med redusert bemanning.

*(20.03.2020 - informasjonen er oppdatert siden) De fleste ambassadene (inkludert Den Norske Ambassade i Danmark og Den Norske ambassade i Nederland) og VFS søknadssentrene tar ikke imot søknader fra den 17. mars 2020. Mer informasjon finner dere på ambassadenes hjemmesider, som: https://www.norway.no/no/denmark/ 

Ang. politienes arbeid

 1. (20.05.2020) Oslo politidistrikt har gitt søkere mulighet for å levere søknadene om familiebytte elektronisk i stedet for å møte hos politiet - se https://www.udiregelverk.no. Kontakt oss gjerne hvis dere ønsker at deres au pair leverer søknaden til Oslo politi elektronisk - vi hjelper våre au pairer med det.

 2. *(20.04.2020) Politiet åpner gradvis publikumstjenestene sine. Du kan møte hos politiet for utvalgte tjenester innen opphold og utlendingssaker. De fleste politidistriktene krever at timen bestiles via UDI's portal, som au pairen har brukt for å registrre søknaden. I noen politidistrikter er det fortsatt ikke mulig å bestille time, da politiet ikke har lagt ut nok ledige timer ennå.

*(08.04.2020 - informasjonen er oppdatert siden) På grunn av situasjonen med korona-virus holder politiet stengt fram til og med 17. april.

(20.03.2020 - informasjone er oppdatert siden) På grunn av risiko for smitte med korona, holder politiet stengt til og med 26 mars 2020. Søkere kan derfor dessverre ikke møte til timen deres frem til denne datoen. Følg med på politiets nettsider for oppdatert informasjon om oppmøte og timeavtaler.

Verifisering av dokumentene hos Den Filippinske Ambassade i Oslo

*(09.04.2020) Ambassaden åpner fra den 20. april 2020. Se https://www.philembassy.no/newsroom/covid-19-public-advisory-no-20-resumption-of-essential-consular-services-at-the-embassy

(16.03.2020 - informasjonen er oppdatert siden) Den Filippinske Ambassaden i Oslo er stengt fra den 16. mars 2020 til den 26. mars 2020 for å stoppe spredningen av COVID-19. Ambassaden vil kun ta imot besøkende i nødstilfeller efter avtale med ambassaden: https://www.philembassy.no/newsroom/covid-19-public-advisory-no-6-suspension-of-non-essential-consular-services-at-the-embassy

Ang. utreise fra Filippinene

* (15.09.2020) det er fortsatt ikke mulig for au pairer å reise fra Filippinene til Norge selv hvis de har fått innvilget an au pair-tillatelse.

*(01.06.2020 informasjonen er oppdatert siden) Karantenen på Filippinene er over og både visumsentrene og "CFO" har åpnet fra den 1. juni 2020.

*(15.05.2020 informasjonen er oppdatert siden) Karantenen på Filippinene er forlenget til den 31. mai (se https://www.cnnphilippines.com)

*(08.04.2020 - informasjonen er oppdatert siden) De filippinske myndighetene har forlenget karantenen på Filippinene til den 30. april. Selv om Norge tillater innreise for au pairer, som har fått oppholdstillatelse, blir au pairer stoppet på grensen på vei fra Filippinene og vi anbefaler derfor ikke kjøpe billet for kandidatene med utreise før den 01. mai 2020. Denne restriksjon kan bli forlenget.

(20.03.2020 - informasjonen er oppdatert siden) Frem til den 14. april er det ikke mulig for au pairer å reise fra Filippinene, selv for dem som har fått både utreisetillatelse (CFO) og visa/ au pair-tillatelse ordnet (se https://cnnphilippines.com/news/2020/3/12/COVID-19-Metro-Manila-restrictions-Philippines.html).

Ang. utreise fra Norge

*(15.09.2020) Au pairer som ikke fikk reist hjem før au pair-tillatelse løp ut på grunn av koronasituasjonen må reise hjem nå. Fra den 15. september vil opphold etter utreisefristen kunne medføre bortvisning eller utvisning.

(20.03.2020 - informasjonen er oppdatert siden) Hvis deres au pair's oppholdstillatelse er utløpt, men hun fikk ikke forlate Norge, vil det ikke ha noen konsekvenser for au pairen eller dere slik situasjonen er nå (se https://www.udi.no). Dere trenger ikke gi beskjed til UDI eller politiet om at au pairen ikke får reist ut av Norge før tillatelsen går ut. Dere må forsøke å booke reisen for a pairen snarest etter dette er mulig. 

Ang. reise til Filippinene

(16.03.2021) - Den filippinske regjeringen har suspendert innreise for blant annet hjemvendte filippinere som ikke er bosatt i landet, og som ikke er «overseas Filipino workers» til landet fra og med lørdag 20. mars til mandag 19. april.  For å minske spredning av COVID-19 begrenses det antall innkommende internasjonale passasjerer til 1.500 om dagen.

Dette betyr at det vil være komplisert for au pairer å reise tilbake til Filippinene i denne perioden. Se mer informasjon her: https://www.gmanetwork.com/news/news/nation/779971/philippines-suspends-entry-of-foreigners-returning-filipinos-who-are-not-ofws/story/

 

Dette betyr at det vil være komplisert for au pairer å reise tilbake til Filippinene i denne perioden