The right au pair for the right Family

Energy Au pair tar opp spørsmål om behandlingstider for au pair sakene på UDI’s nettmøte den 21.04.2010

 Date: 21.04.10

Spørsmål fra Energy Au Pair: Stemmer det at det er "Enhet for studie og au pair saker", som behandler sakene til sesongarbeidere? Hvis ja - hva blir det gjort med bemanningen på avdelingen når det er "sesong" (når der er sesong for å behandle tillatelser for sesongarbeidere, gjestearbeidere i landbruket, praktikanter og litt senere studenter). Blir det gitt ekstra bemanning for å håndtere denne "ekstra pågang", som kommer hvert år før sommeren eller må vi regne med at behandling av au pair sakene bliver nedprioritert i vår- og sommerperioden? Vi vil gjerne tilføye at behandlingstiden på au pair sakene i forveien er KRITISK. Behandlingstiden har oversteget 4 måneder…


Svar fra UDI: Vi beklager de lange saksbehandlingstidene og de problemene det medfører for dere. UDI har aldri fattet så mange vedtak som vi gjorde i 2009. Likevel har vi for lang saksbehandlingstid i mange saker. Når det gjelder både sesongarbeidssaker og au pairsaker, er det ikke det at sakene nødvendigvis er så kompliserte som først og fremst gjør saksbehandlingstidene lange. Enkeltsakene kan ofte avklares nokså raskt. Hovedutfordringen er mengden av saker. Vi ga i fjor over 1710 førstegangs oppholdstillatelser til au pairer utenfor EØS-området og 2210 sesongarbeidstillatelser. Det er ikke riktig at vi ikke har behandlet au pairsaker i perioden fra januar til mars, men vi har dessverre ikke klart å behandle så mange som ønsket. Vi setter inn ekstra ressurser i perioden det er høysesong for sesongarbeidssakene. UDI utvikler også nye elektroniske løsninger blant annet for elektronisk saksbehandling og Søknad på nett. Disse vil på sikt bidra til å redusere saksbehandlingstidene. UDIs fremste mål for året som kommer, er å korte ned saksbehandlingstidene.