The right au pair for the right Family

Informasjonsmøte for au pairer og vertsfamilier

​UDI inviterer torsdag 6. desember til åpent informasjonsmøte i Oslo for au pairer, vertsfamilier og de som ønsker å bli vertsfamilier.

Tid:       Torsdag 6. desember 2012 Kl. 13-15
Sted:    UDIs lokaler i Hausmannsgate 23

UDI vil fortelle om regelvelverket rundt aupairordningen og Norsk Folkehjelp vil orientere om den nye informasjons- og rådgivningstjenesten for au pairer som organisasjonen skal drive.
Saksbehandlere fra UDI, politiet og Skatteetaten vil også være tilstede for å svare på spørsmål og regelverk for blant annet oppholdstillatelse og betaling av skatt.

Program


13.00
Velkommen
Hanna Maria Krange
Områdeleder, Område for visum, arbeidstillatelser og studiesaker, UDI
13.05
Innledning
Christine Wilberg
Assisterende avdelingsdirektør, Oppholdsavdelingen, UDI
13.15
Orientering om gjeldende regelverk
Christian Seter
Enhetsleder, Enhet for studie- og au pairsaker, UDI
13.45
Norsk Folkehjelp orienterer kort om ny informasjons- og rådgivningstjeneste

14.00-15.00
Mulighet til å snakke med saksbehandlere i UDI, Politiet og Skatteetaten på stands. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan gå inn i konkrete enkeltsaker ved denne anledning.

Hvordan komme til UDI?
Buss eller trikk til Hausmanngate. Evt. t-bane til Grønland eller jernbanetorget
Vi serverer kaffe og te