The right au pair for the right Family

Innføring av oppholdskort på størrelse med et kredittkort

Innføring av oppholdskort

Fra 20. mai vil alle som skal hente bevis på sin oppholdstillatelse ikke lenger få en etikett klistret inn i reisedokumentet sitt, men et kort på størrelse med et kredittkort.Fra www.udi.no, 09.05.2012
 

Det viktigste å være klar over med denne nye ordningen, er at det tar inntil 10 virkedager fra du møter opp hos politiet og kortet blir bestilt, til du får kortet i posten.

Jeg har en oppholdsetikett i passet som fortsatt er gyldig, skal jeg likevel skaffe meg oppholdskort?

Nei, etiketten er gyldig frem til utløpsdato, og du trenger ikke få oppholdskort så lenge denne er gyldig. Når du eventuelt fornyer tillatelsen din, vil du få oppholdskort.

Det vil bli innført en ordning senere i år for de som ønsker å bytte en gyldig etikett med oppholdskort. Du kan da få oppholdskort mot et gebyr på 300 kroner. Før en slik ordning blir innført, vil det kun unntaksvis gis mulighet til å bytte ut en gyldig etikett med et oppholdskort. Informasjon om tidspunkt for denne ordningen vil bli lagt ut på udi.no senere.

Jeg skal fornye oppholdstillatelsen min, skal jeg skaffe meg oppholdskort?

Ja, både du som får oppholdstillatelse for første gang og du som fornyer tillatelsen din etter 20. mai i år, vil få oppholdskort.

Hva er et oppholdskort?

Kortet er ikke et identitetsbevis eller reisedokument, men viser at du har oppholdstillatelse i Norge. Med mindre noe annet står på kortet, viser det også at du har rett til å reise i Schengen. Du må fortsatt ha med deg passet ditt på reise slik at du har et gyldig identitetsbevis.

Kortet er på størrelse med et kredittkort, og inneholder følgende opplysninger: Navn, fødselsdato- og sted, statsborgerskap, kjønn, type tillatelse, gyldighetstid, når og hvor kortet er utstedt, merknader, bilde og signatur. I tillegg vil kortet inneholde biometriske opplysninger i form av fotografi og fingeravtrykk. Disse opplysningene lagres bare i selve kortet.

Hvordan får jeg kortet?

Det er ikke nødvendig å søke om å få kortet. Når du får innvilget en oppholdstillatelse vil du samtidig få et brev med informasjon om at du må møte hos politiet for å avgi fingeravtrykk og bli fotografert, slik at politiet kan bestille oppholdskort til deg.  Etter at du har møtt hos politiet vil det ta inntil 10 virkedager før du får kortet hjem til deg i posten.

I en overgangsperiode vil det fortsatt stå i brevet du får når du får innvilget oppholdstillatelse at du skal møte hos politiet for å få etikett i passet. Dette kan du se bort fra. Det riktige er at fra og med 20.mai vil alle få oppholdskort i stedet for etikett. 

Hva skjer om jeg mister kortet? Om du mister kortet, må du melde fra til politiet. De vil da bestille nytt kort til deg, mot et gebyr på 300 kroner. 
 
Du kan lese mer om oppholdskort her