The right au pair for the right Family

Idedugnad om rettighetsinformasjon til au pairer

 Date: 21.11.11

Au pairer og vertsfamiliene er invitert til idédugnad om rettighetsinformasjon til au pairer mandag 5. desember kl. 13.00 til                 

16.00 (lunsj fra kl. 12.00) på Utviklingshuset (vegg i vegg med Nobels fredssenter).

Målet med idédugnaden er å få innspill fra alle som jobber med au pairer og au pairene selv, og lage et forslag til en helhetlig plan for rettighetsinformasjon til au pairer som vil bli overrakt Justisdepartementet. 

Påmelding til lene.lovdal@jus.uio.no innen 1. desember (Juridisk rådgivning for kvinner, JURK)

Idedugnad om rettighetsinformasjon til au pairer

Formål:

Lage forslag til en plan for rettighetsinformasjonsarbeidet overfor au pairer, som involverer både relevante offentlige myndigheter og frivillig sektor. Planen skal utarbeides med grunnlag i en rapport, basert på innspillene fra alle under idédugnaden.

Tidspunkt:

Mandag 5. desember, fra kl. 13.00 til 16.00. Lunsj fra kl. 12.00

Sted:

Utviklingshuset

Opplegg: 

5 baser med ulike temaer, hvor gruppene oppholder seg i 15 minutter for å gi innspill. Innspillene noteres av basesekretæren, og bearbeides videre av Lene til en rapport med konkrete forslag.

Temaer:

1)   Hva er målet med rettighetsinformasjonen?

a.    Hva vil vi oppnå?

b.    Hvilke rettsområder og regler trengs det informasjon om?

c.    Hvor går grensa mellom statens plikt til å gi rettighetsinformasjon og au pairenes plikt til å innhente den på de ulike rettsområdene?

2)   Hvordan sikrer man at informasjonen er tilgjengelig også i realiteten?

a.    Møteplasser

b.    Kommunikasjonskanaler

c.    Annet

3)   Hvordan sikrer man at informasjonen blir forstått?

a.    Muntlig informasjon? Skriftlig?

b.    På hvilke(t) språk?

c.    Virkemidler?

d.   Annet

 

4)   Hvem har ansvaret for å gi informasjonen, og hvordan bør dette administreres og koordineres?

a.    Hvem har det overordnede ansvaret for koordinering?

b.    Hvem har ansvar for ulike rettighetsinformasjon på ulike felter?

c.    Hvem har ansvaret for finansiering av rettighetsinformasjon på ulike felter?

5)   Hvordan kvalitetssikres informasjonen?

a.    Hvem bør gi informasjonen?

b.    Hvordan sikres det at informasjonen er korrekt og oppdatert?

Program:

Konferansier: Gunhild

13.00 – 13.05: Velkommen  v/Gunhild og Lene

13.05- 13-20: Au pair-ordningen i lys av internasjonal rett v/Helga Aune

13.20-13.50: Hva gjøres i dag?

-          Justisdepartementet (8 min) (bekreftelse avventes)

-          Skatteetaten (8 min) (bekreftelse avventes)

-          FWO/Caritas (8 min)

13.45 – 13.55: Hvilke krav stiller menneskerettighetene til rettighetsinformasjon? v/Lene

13.55– 14.05: Pause

14.05 – 14.15: Forklaring av opplegget og inndeling i grupper v/Gunhild

14.15 – 14.30: Runde 1 på basene

14.30 – 14.45: Runde 2 på basene

14.45 – 15.00: Runde 3 på basene

15.00 – 15.15: Runde 4 på basene

15.15 – 15.30: Runde 5 på basene

15.30 – 16.00: Oppsummering og veien videre