The right au pair for the right Family

Nytt om innreise til Norge og saksbehandling av au pair-søknadene

 Date: 26.11.21

 

Alle au pairer som har rett til innreise etter utlendingsloven kan reise inn i Norge fra 26. november 2021, også au pairer som er bosatt utenfor EU.

 

Hvis deres au pair er bosatt i EU/ EØS og ikke har fått au pair-tillatelse i Norge ennå:

Hvis au pairen har søkt fra et land i EU/EØS før 26. november 2021, vil hun kunne få svar på søknaden innen 3 måneder etter søknaden ble levert. UDI opplyser at de «vil behandle søknadene som er levert i EU/EØS/Schengen parallelt med de eldste sakene.

Hvis deres kommende au pair leverer søknaden etter den 26. november er det uklart hvor lang behandlingstiden vil være. UDI skal oppdatere behandlingstider løpende på deres hjemmeside.

Hvis deres kommende au pair kan dokumentere at hun har høy utdanning, har hun likevel rett til å vente på saksbehandling i Norge (uten å jobbe), hvis hun reiser inn til Norge FØR hennes tillatelse i Schengen utløper. Hvis deres au pair ikke kan dokumentere høy utdanning vil hun måtte vente på tillatelse utenfor Norge.

 

Hvis deres au pair er bosatt utenfor Europa:

UDI skal gjenoppta behandlingen av søknadene og vil behandle de eldste sakene først. UDI har over 300 ubehandlede søknader som følge av koronapandemien. Det er enda ikke kjent hvor lang behandlingstiden vil være. UDI vil behandle de eldste sakene først og de skal oppdatere behandlingstider løpende på deres hjemmeside.

Dersom au pairen har levert søknaden innen 1. juni 2021 og venter på svar eller hvis hennes søknad var innvilget, men innreisefristen er utløpt, skal hun laste opp en oppdatert kontrakt og en oppdatert sjekkliste på UDIs portal. Hvis dette gjelder deres kommende au pair, ber vi dere oppdatere deres Au-pair kontrakt, signere den på nytt og maile den til oss. Vi vil sørge for at au pairen signerer kontrakten, oppdaterer sjekkliste og laster opp dokumentene i portalen. Hvis nødvendig vil vi gjøre dette for au pairen. Kontakt oss gjerne om dere trenger kopi av deres «gamle» kontrakt eller en «tom» kontrakt.

Gi oss gjerne beskjed hvis dere eller au pair-søkeren heller ønsker å trekke søknaden. 

UDI tilbakebetaler ikke gebyret, hvis søknaden trekkes.

Ang. utreisetillatelse fra Filippinene (CFO og «red ribbon»)

Hvis deres kommende au pair skal reise til dere fra Filippinene, må det også ordnes en utreisetillatelse for henne (dette er et krav fra de filippinske myndighetene, se http://www.philembassy.no/consular-services/au-pair-guidelines). Deres kontrakt må verifiseres ved Den Filippinske Ambassade i Oslo for at utreisetillatelse kan fås på Filippinene. Deres oppdaterte kontrakt samt kopi av deres pass må også sendes til oss i original (ikke elektronisk) hvis dere ønsker at vi verifiserer kontrakten.  Både §20 (under teksten om at dere betaler for au pairens reise til Norge) og §21 i kontrakten må være signert før dere sender originalen til oss.

Vi vil verifisere deres kontrakt på Den Filippinske ambassade etter tillatelsen er innvilget. Dere blir bedt om å betale utgifter for verifisering av dokumentene (ambassades gebyr) og for forsendelsen av dokumentene til Filippinene mer kurerpost.

Adressen vår er: Energy Au Pair, Uranienborgveien 4, 0258 Oslo 

Ang. innreise til Norge

Her finner dere informasjon om innreiseregistrering, innreisekarantene, testing og koronasertifikat ved innreise, som gjelder fra 26. november: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/innreise-til-norge/id2791503/. Disse kravene kan forandre seg og vi anbefaler å sjekke de siste kravene på regjeringens og FHI’s hjemmeside før au pairen reiser til Norge. Vennligst vær oppmerksom på at alle au pairer nå må registrere sin innreise før ankomst til Norge (https://reg.entrynorway.no/), uansett om de er fullvaksinerte eller ikke og uansett deres nasjonalitet.

Ang. au pair-ordningen i Norge

Regjeringen har bestemt at de vil avskaffe ordningen (dette er festet i Hurdalsplattformen) og Justisdepartementet sier at de jobber med avviklingen. Det er ukjent når det blir og hvordan prosessen vil foregå. Vi vet heller ikke om saken blir sendt til høring eller ikke. Vi håper fortsatt at forslaget fra regjeringen blir sendt til høring og at Stortinget bestemmer å beholde ordningen likevel, selv om det per i dag er et flertall på Stortinget som har annonsert at de vil avskaffe ordningen.