The right au pair for the right Family

Foreslår au pair for eldre

Publisert: Dagsavisen, 16 mai 2013
Av Tom Henry Vestreng Håvard Therkelsen

Se hele artikkelen: http://www.dagsavisen.no/samfunn/foreslar-au-pairer-for-eldre/

ELDREOMSORG: Civita vil spare penger i kommunene ved å betale «lommepenger» til au pairer for å pleie eldre. Slik kan flere bo lenger hjemme og eldreomsorgen spare millioner av kroner.

...

​- Meget vellykket


Nataila Ravn-Christensen (i «Energy Au Pair») jobber med å formidle au pairer fra Filippinene. Hun forteller at de i noen få tilfeller har formidlet au pairer til eldre mennesker.
- De tilfellene vi har hatt, har vært meget vellykkede, sier hun til Dagsavisen.
Ravn-Christensen trekker fram flere fordeler med å være au pair hos et eldre par: ofte er det ikke er så mye arbeid og de eldre har bedre tid til å ta vare på au pairen.
- I de tilfellene vi har hatt, har au pairen lært seg godt norsk innen ett år. Dagens eldre har også bedre språk og kulturkunnskaper enn tidligere, slik at disse barrierene blir mindre, sier hun og stiller seg positiv til å formidle flere au pairer til norske eldre.

Skal ikke pleie

Ravn-Christensen er opptatt av at de ikke formilder sykepleiere, men au pairer som kan delta og gjøre hverdagen lettere for de eldre.
- Vi formilder ikke pleiere. De som får au pair må være oppegående og friske, sier Natalia Ravn-Christensen, som gjerne vil utvide ordningen, men da ikke under au pair-paraplyen.
- På Filippinene er det overproduksjon av sykepleiere. Mange av disse kunne gjerne tenkt seg å reise til Norge for å bo, og for å pleie eldre, sier hun.