The right au pair for the right Family

Energy Au Pair har skrevet klage på lang behandlingstid på UDI, sendt til Justis- og politidepartementet samt UDI

Vi vil herved klage over den eksisterende lange behandlingstiden for au pair sakene. Saksbehandlingstid er uakseptabel og au pair sakene ligger nederst på UDIs prioriteringsliste. Intet annet land i verden, hvor au pair en ordning eksisterer, lar sine søkere vente så lang tid som Norge.

 

Vi har et godt samarbeid med Enhet for studie- og au pair saker på UDI, og ser at der er profesjonelle og hyggelige folk, som jobber på avdelingen, men vi ser at avdelingen er sterkt underbemannet og ingen sjanse har til å gjennomføre arbeidsmengden.

 

For oss virker det som om behandling av kurante au pair saker har ikke vært en del av ”au pairavdelingens” oppgaver i år. Ikke en eneste av våre saker, som var levert til ambassadene i år, er blitt behandlet per i dag.  Noen få saker (som var levert til ambassadene i desember i fjor) ble sett av en saksbehandler og lagt til skriving i mars, men det hjelper ikke søkerne når de ikke etterfølgende blir ferdigskrevet. Vi har eksempler på at ferdigskrivningen tar over 1 måned!  Et eller annet må være galt i UDI’s system.

 

Sakene blir nødt til å ligge og vente til UDI arrangerer ”dugnad” eller på at det blir funnet en eller annen ”mulighet til å få de sakene unner”.

 

UDI måtte ha erfaring nok til å beregne at i vår er det sesong for å behandle tillatelser for sesongarbeidere, gjestearbeidere i landbruket, praktikanter og litt senere studenter. UDI må bemanne for å håndtere denne "ekstra pågang", som kommer hvert år før sommeren så at behandling av au pair sakene ikke bliver nedprioritert i vår- og sommerperioden.

 

Å redusere saksbehandlingstidene ”blir den viktigste oppgaven i 2010” - Skriver direktøren i UDI Ida Børresen i ”Årsrapport 2009”. Samtidig er ventetiden på behandling av au pair sakene blitt mye lengre i 2010 enn det som var i siste delen av 2009. Og det er ikke fordi det plutselig er kommet mange flere au pair søknader enn i 2008 eller 2009. Og heller ikke fordi au pair sakene regnes for å være kompliserte. Vi har flere gange fått vite fra UDI at våre saker ikke er blant de vanskelige og at lang de fleste kunne behandles fort.

 

ALLE au pairer betaler 1.100 kr for saksbehandling. De forventer litt mer service enn det de får. Gebyret på 1100 utgjør faktisk for de fleste søkere mer enn månedslønn.

 

I år har vi plassert over 90 au pairer til Norge. Ingen av sakene har så langt blitt behandlet. Det begynner å være VELDIG tøft for oss å jobbe i denne nisjen. Det blir normalt sakt at det er tryggest for au pairer å komme til et nytt land når de har et formidlingsbyrå å kunne henvende seg til. Samtidig ser vi at for oss som et formidlingsbyrå begynner det å være vanskelig å eksistere når veldig mye av vår tid og krefter blir brukt på å snakke med vertsfamiliene og au pairer og forklare dem at vi ikke kan gjøre noe for å hjelpe dem.

 

Før søknaden blir levert til ambassadene, trenger vertsfamiliene å finne den riktige personen, blir bedre kjent med hende/ ham, sende den nødvendige dokumentasjon til au pairen, au pairen skal bestille tid hos ambassaden for å innlevere søknaden. Alt dette skjer ikke på en dag heller. 4 måneders ventetid heretter er lang tid for de fleste unge folk. På den andre siden venter det typisk norske småbarnsfamilier. Sykepleie, flyvertiner, offshore arbeidere, togfører, dem som pendler til jobben… Alle dem hvor begge foreldre har ukurante arbeidstider, og inviterer en au pair, som kan enten levere eller hente barn fra barnehagen / skolen før institusjonene er stengt. Eller aleneforeldre i fulljobb, som ikke har anledning til både levere og hente barn i barnehagen.

 

Til sammenligning vil vi nevne at au pairer, som vi har formidlet i mars til de danske vertsfamiliene, er allerede kommet til Danmark.

                                                                                              

Som et eksempel vedlegger vi kopi av 3 E-mails (se vedlagt). Denne type mail får vi ofte. Vi føler medlidenhet med de medarbeidere, som jobber på opplysingstjenesten på UDI og ikke kan gjøre mye mer enn oss og si at ”dere må smøre dere med tålmodighet”, da UDI nærmest har sluttet å gi prioritet til enkeltsaker innen dette området.

 

Vi håper at det kan gjøres noe med pengefordelingen i UDI så at Enhet for studie- og au pair saker kan få tilstrekkelige resurser til å behandle den nødvendige saksmengden innen rimelig tid.

Med vennlig hilsen,

 

 

Natalia Ravn-Christensen