The right au pair for the right Family

Satsene for norskkurs og lommepenger for au pair er endret fra 01. oktober 2013

Hvis en au pair har søkt om au pair tillatelse etter den 1. Oktober 2013 skal vertsfamilien betale for au pairens norskkurs minimum 7.800 NOK per år, inkludert studiemateriell.

Au pairens lommepenger/ lønn skal minimum være 5.200 NOK brutto per måned. I tillegg skal au pairen få fri kost og losji.

Mer informasjon om au pairens rettigheter finnes på www.udi.no

Satsene er fastsatt i vedlegg til Utlendingsdirektoratets rundskriv 2012-015 Oppholdstillatelse til au pair – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav a, jf. utlendingsforskriften § 6-25 som finnes på UDI regelverk på nettsidene.