The right au pair for the right Family

Misbruk av au pair ordning og karanteneileggelse for vertsfamiliene

Misbruk av au pair ordning og karanteneileggelse for vertsfamiliene

For snart tre år siden, sommeren 2013, innførte regjeringen en karanteneordning for vertsfamilier som bryter au pair-ordningen.

Vertsfamiliene får ikke lov til å ha au pair i tiden de er ilagt karantene.

De vanligste bruddene går som oftest på lønn og arbeidstid. Men vi ser hele spekteret nå som vi har en del saker til vurdering, helt fra grove tilfeller som også håndteres av rettssystemet til mer tvilsomme brudd på vilkårene, sier enhetsleder Steinar Rotevatn i visum- og au pairenheten i Utlendingsdirektoratet (UDI) til DN.

UDI har per nå 45 vertsfamilier til vurdering om ileggelse av karantene for brudd på au pair-ordningen. Ifjor ila direktoratet syv vertsfamilier karantene.

Les hele artikkelen