The right au pair for the right Family

UDI arrangerer 11. mai informasjonsmøte om au pair-ordningen. Vertsfamilier og au pairer er velkomne til å delta på møtet

INVITASJONEN FRA UDI:

Litt om dette informasjonsmøtet:

Utlendingsdirektoratet inviterer til informasjonsmøte om au pair-ordningen. Vi ønsker på denne måten å gi nyttig informasjon til våre brukere og oppmuntre til dialog. Det vil bli holdt to innlegg med påfølgende spørsmålsrunder, og vi har lagt inn en liten kaffepause mellom innleggene. I det første innlegget vil vi informere om rettigheter, muligheter og plikter for au pairer og vertsfamilier. Utlendingsdirektoratet mottar mange spørsmål knyttet til aktuelle regler rundt skatt og feriepenger i forbindelse med au pairer. Vi har derfor invitert Skatteetaten til å holde det andre innlegget. I tillegg vil Oslo politidistrikt vil være tilstede for å svare på spørsmål. Det vil også være mulig å ta opp aktuelle spørsmål direkte med erfarne saksbehandlere. Spørsmål som gjelder enkeltsaker vil vi svare på i løpet av tre dager etter møtet. Dersom du har spesielle temaer eller spørsmål du vil at vi skal fokusere på under innleggene, kan du melde disse inn allerede nå. Påmelding og eventuelle spørsmål kan sendes på e-post til tsl@udi.no. Det er begrenset antall plasser, så vi anbefaler at du/dere sender påmelding så raskt som mulig for å være sikret plass.

Hvis du har spørsmål om informasjonsmøtet kan du kontakte Tina Sofiedahl Lind på telefon 23 35 18 92.

Hva er UDIs informasjonsmøter?

Informasjonsmøtene skal spre informasjon til brukere om hvilke rettigheter, muligheter og plikter de har. Møtene vil ta opp en type tillatelse eller et avgrenset tema om gangen. Vi holder foredrag og åpner for spørsmål fra deltakerne. Erfarne saksbehandlere vil svare på spørsmål. Dette er ett av flere tiltak for å få tettere kontakt med UDIs brukere og utvikle bedre brukerservice. For mer informasjon om UDIs brukerservicearbeid se: http://www.udi.no/templates/Tema.aspx?id=7593

Tidspunkt:
Mandag 11. mai 2009 Kl. 16:00 – 18:00
Sted: UDIs lokaler i Hausmannsgate 21 – 23.

Velkommen! Spre gjerne denne invitasjonen til andre som har interesse av å delta på informasjonsmøtet. Vennlig hilsen Tina Sofiedahl Lind Seniorrådgiver Utlendingsdirektoratet (UDI),