The right au pair for the right Family

Stortinget opprettholder au pair-ordningen. Avstemningen den 21. november 2019

SV og Ap ønsket å fjerne au pair-ordningen. I juni fremmet SV forslag om å skrote au pair-ordningen, og sikre styrkede rettigheter for au pairene frem til ordningen er avviklet.

Den 21.11.2019 ble forslaget behandlet i Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, der det ble nedstemt.

Regjeringspartiene og Sp vil opprettholde dagens ordning.

Mer informasjon:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-059s/?m=2

https://www.dn.no/arbeidsliv/stortinget/masud-gharahkhani/au-pair/stortinget-sier-nei-til-a-skrote-au-pair-ordningen/2-1-711877

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Ad5llM/sinne-i-sv-og-ap-au-pair-ordningen-beholdes