The right au pair for the right Family

Debatt i "God morgen, Norge" om forslag om au pair for enslig eldre

"God morgen, Norge", TV2, 27.mai 2013
 
GOD MORGEN NORGE,
 
Eldre par kan invitere au pair. Bør også de enslige ikke pleietrengende eldre få lov til dette?
 
Forslag: au pair ordning skal utvides for eldre enslige
 
Noen synes det er en strålende idé, andre synes det er forkastelig. Intervju med Mathilde Fasting (idéhistoriker og siviløkonom, Civita), Kjersti Toppe (nestleder, helse- og omsorgskomiteen, Sp) og Natalia Ravn-Christensen (daglig leder, Energy Au Pair).
 
Se intervju: http://www.tv2.no/play/underholdning/godmorgennorge/au-pair-for-eldre-721768.html