The right au pair for the right Family

Innført forsikringsordning for au pairer i Norge

Fra 1. juli innførte Utlendingsdirektoratet et krav om at alle familier som har au pair må ha en forsikring som dekker au pairens hjemreise ved skade, sykdom eller død. Samtidig innføres et krav om at au pairen skal få utbetalt lønn også i ferien. 

Forsikringen skal dekke au pairens hjemreise ved skade, sykdom eller død. Vilkåret gjelder for alle som søker au pair-tillatelse etter 1. juli.
 
- Dette er tiltak som vil gi au pairer bedre vern under oppholdet i Norge, sier Christine Wilberg Poulsson, assisterende avdelingsdirektør i UDIs oppholdsavdeling. 
 
Lettere for filippinske au pairer
Det store flertallet au pairer i Norge er fra Filippinene. Filippinske myndigheter har i flere år hatt utreiseforbud for filippinere som ønsker å være au pair i Norge. Blant annet som følge av at norske myndigheter nå innfører en forsikringsordning, har filippinske myndigheter nå opphevet utreiseforbudet for filippinske au pairer.
 
Krav om lønn under hele oppholdet
Samtidig med innføringen av kravet om forsikringen innføres et krav om at au pairen skal få lønn/lommepenger under hele oppholdet i Norge, også i ferien sin. Dette gjøres for å sikre at au pairer skal ha råd til å ta ut den ferien de har krav på.
Se www.udi.no