The right au pair for the right Family

Pris for au pair-søknad hos UDI stiger til 9.100 kr fra den 1. januar 2022

 Date: 05.01.22

Fra og med 1. januar 2022 blir det høyere gebyrer for å søke om oppholdstillatelse i Norge (se https://www.udi.no). Prisen for au pairer stiger fra 8.400 kr til 9.100 kr (gjelder også fornyelse).

Størrelsen på gebyrene er bestemt av Stortinget og regjeringen.