The right au pair for the right Family

Satsene for lommepenger og norskkurs for au pair endres fra 01. oktober 2014

Fra og med 1. oktober 2014 økes satsene for norskkurs og lommepenger/lønn for au pairer.

Vertsfamilien skal gi au pairen minst 5.400 kroner per måned før skatt i lommepenger/lønn. I tillegg til dette skal au pairen få fri kost og losji.

Vertsfamilien skal også betale for au pairens norskkurs og studiemateriell med minimum 8.100 kroner før skatt per år.

Disse satsene blir oppjustert hvert år. Au pairen skal alltid motta det beløpet det vises til på www.udi.no. Dette gjelder au pairer som har en kontrakt som viser til de «til enhver tid gjeldende satsene…».