The right au pair for the right Family

Fra den 1.04.2019 økes satsene for norskkurs og lommepenger/lønn for au pairer

Fra den 1. april 2019 justeres satsene for betaling for norskkurs og minimumslønn for au pairer. De nye satsene gjeldende fra 1. april 2019:

Vertsfamilien skal også dekke au pairens nødvendige reiseutgifter i forbindelse med gjennomføringen av norskkurs.

De nye satsene gjelder også vertsfamilier og au pairer, som har signert kontrakt med lavere satser, da vertsfamilien i følge au pair-kontrakten alltid minst skal betale den til enhver tid gjeldende minimumsatsen.