The right au pair for the right Family

Endringer i utlendingsforskriften, ang. familiebytte. Trer i kraft den 1. januar 2020

Fra den 01.01.2020 har au pairer rett til opphold som au pair hos ny vertsfamilie så snart hun/han har registrert søknaden på nett og bestilt time hos politiet for innlevering av fullstendig søknad om oppholdstillatelse.

Før søknaden er fysisk innlevert hos politiet, vil den ikke være synlig i utlendingsforvaltningens datasystemer og dermed heller ikke være verifiserbar i disse datasystemene. Registreringsdatoen vil først synes i utlendingens systemer etter at søknaden er innlevert hos politiet. Kvitteringen fra søknadsportalen vil være den eneste praktiske dokumentasjonen på at søknaden er registrert.

Au pairer må ta vare på kvitteringene for registrert søknad og betalt gebyr og for timebestilling hos politiet, i tilfelle de utsettes for kontroll.

Opphold hos ny vertsfamilie skal, som etter gjeldende rett, medregnes ved beregningen av samlet oppholdstid som au pair, som er maksimalt to år. Dette gjelder også der au pairen har flyttet til ny familie, men der oppholdstillatelse ikke blir innvilget, slik at også denne perioden regnes med som periode da au pairen har hatt oppholdstillatelse som au pair.

Retten til fortsatt opphold gjelder kun dersom de øvrige vilkårene for tillatelse er oppfylt, som f.eks. at den totale oppholdstiden ikke er overskredet. De ordinære reglene om oppsigelse og avskjed, herunder reglene om oppsigelsestid, jf. UDIs rundskriv RS 2012-15, vil fortsatt gjelde. og 

Mer informasjon vinner dere på regjeringens og UDI's hjemmeside: https://www.regjeringen.no  og https://www.udiregelverk.no

 Kopi av forskriften kan lastens ned her: https://www.regjeringen.no/contentassets/076c10b75d16432bad99b7889d9e0ab8/g-04-2019-endringsforskrift.pdf