The right au pair for the right Family

Det nylig lukkede ”Au Pair Center” skal gjenåpnes

Den 30.05.2017 ble det i stemt Stortinget om et forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti om å avvikle au pair ordningen.  Forslaget har ikke fått flertall og au pair-ordningen vil fortsette.

Det ble vedtatt at stortinget ber regjeringen om å sikre økonomisk støtte på minst samme nivå som den tidligere støtten til ”Au Pair Center” drevet av Norsk Folkehjelp, til et tilsvarende au pair-senter...

Vi gleder oss til ”Au Pair Center” åpnes igjen!

 

Forslag: om å avskaffe Au Pair-ordning: 

 


Forslag: ”Stortinget ber regjeringen om å sikre økonomisk støtte på minst samme nivå som den tidligere støtten til senteret drevet av Norsk Folkehjelp, til et tilsvarende au pair-senter. Senteret skal veilede og støtte au pairer inntil au pair-ordningen er avviklet.”

 

Kilde: www.stortinget.no