The right au pair for the right Family

Ang. forslag om avskaffelse av au pair-ordningen


15. februar 2024 anonserte regjeringen at de avvikler førstegangs au pair-tillatelse i Norge med virkning fra 15. mars. På regjeringens hjemmeside står det at søknader som er fremmet 15. mars "eller senere, ikke vil bli behandlet.  Au pairer som har opphold i Norge i dag, eller som har fremmet søknad om opphold før dette tidspunktet, kan imidlertid oppholde seg i Norge som au pair i inntil to år fra førstegangstillatelsen ble innvilget."  

 • Hvis dere ikke har funnet au pair ennå, men ønsker å gjøre det anbefaler vi at dere blir enige med en au pair-kandidat snarest mulig. Gi oss gjerne beskjed hvis dere ønsker å få informasjon om flere au pair-kandidater, eller hvis dere har bestem dere for en kandidat som dere vil invitere - vi vil hjelpe dere med søknaden.

 • Hvis dere har funnet en au pair og har fått veiledning fra oss, men hennes søknad ennå ikke er registrert og betalt for på UDI’s side, må dere gjøre dette omgående. Vennligst følg instruksene, som vi sendte til dere.

 • Hvis dere har funnet en au pair selv (utenom vårt byrå), hjelper vi dere gjerne med å ordne formalitetene. Det er viktig at dette ordes så snart som mulig, og at au pairen leverer søknaden online og bestiller time hos ambassaden eller et visum senter senest 14. mars.

 • Hvis dere har funnet en au pair og hun har levert søknaden, så bør hennes tillatelse innvilges med de nåværende reglene. Hold jevnlig kontakt med au pairen så hun føler seg tryggere og planlegger sin reise til dere.

  Regjeringen skriver: «Avviklingen innebærer at tredjelandsborgere ikke lenger kan få opphold i Norge som au pair. Det vil imidlertid fortsatt være mulig å hente au pairer eller praktikanter fra EØS-området, i henhold til det vanlige EØS-regelverket om fri bevegelighet.»

  Vi fortsetter å formidle au pairer til vertsfamilier i Norge og vi håper at vertsfamilier og au pairer får glede av au pair-ordningen i fremtiden, selv om antall søkere fra EU-land er begrenset.29. juni avsluttet høringen om eventuell avskaffelse av au pair-ordningen. Energy Au Pair har skrevet et høringssvar.

Les høringssvaret fra Energy Au Pair

Det er uklart når regjeringen tar beslutningen om hvorvidt au pair-tillatelse skal avskaffes, og når det eventuelt vil skje.

Ifølge høringsnotatet blir søknadene, som er levert elektronisk innen au pair-tillatelsene er avskaffet, behandlet av UDI med de nåværende regler, selv om de blir behandlet etter at ordningen eventuelt er avskaffet. Det er en forutsetning at gebyret til UDI er betalt og timen for å levere søknaden fysisk er bestilt før de nye reglene trer i kraft.

Vi i Energy Au Pair fortsetter å formidle au pairer til vertsfamilier i Norge, og ber dere kontakte oss snarest hvis dere overveier å invitere en kandidat som ikke er EU-borger.

Da EU-borgere ikke trenger en au pair-tillatelse i Norge, vil det fortsatt være mulig å invitere en au pair som er EU-borger. I vår database har vi flere ledige kandidater fra EU og vi finner gjerne en au pair fra et EU-land til deres familie. Hvis dere har funnet en au pair selv (utenom vårt byrå), hjelper vi dere gjerne med å ordne formalitetene.

Vi fortsetter å formidle au pairer til vertsfamiliene i Norge og vi håper at fortsatt mange vertsfamilier og au pairer får glede av au pair-ordningen i fremtiden!

Registrering som vertsfamilie


 


Våre au pair kandidater

Her er et utvalg av de kandidatene som vi har i vår database. Vi gjør oppmerksomt på at ikke alle våre au pair kandidater er publisert på denne hjemmeside, derfor anbefaler vi å registrere dere som vertsfamilie eller ta kontakt med oss for yterlige informasjon om disse eller andre kandidater.

Gå til au pair kandidater »

Oversikt over utgifter for vertsfamilier


 • Formidlingsgebyr til "Energy Au Pair" - 6.900 NOK
 • En del av UDI- / politi-gebyret (som er 9.300 NOK nå) – 5.850 NOK (au pairen dekker resten af gebyret) - hvis au pairen er ikke-EU borger skifter vertsfamilie i Norge. Registreringen er gratis for au pairer, som er EU-borgere
 • Lommepenger – 7.000 NOK per måned (inkl. skatt). 
 • Kost og losji (dvs. utgifter til mat og drikke, varmt vann, varme på au pairens rom mm.).
 • Norskkurs - minimum 10.225 NOK per år (dvs. ca. 880 NOK per måned) samt reiseutgiftene til og fra norskkurset.  
 • Au pair-forsikring - 1.850 NOK for 1 år eller 2.900 NOK for 2 år.
 • Feriepenger  for au pair – 10,2% av au pairens lønn samt 10.2% av verdien av kost. Verdien av kost i 2024 er fastsatt til 102 NOK per dag.
 • Au pairens hjemreise (reise til asiatiske land, for eksempel, koster ca. mellom 5.500 NOK og 9.000 NOK).

Hvis dere inviterer en filippinsk au pair (i tillegg til ovenstående):

 • Verifisering av dokumentene hos Den Filippinske Ambassade samt forsendelse med kurerpost. Dette er aktuelt kun hvis au pairen skal reise fra Filippinene til Norge for å starte kontrakten.
 • Au pairens reise til Norge for å starte kontrakt.

Når vertsfamilien har inngått avtale med en au pair, sender vi en "håndbok" med en del praktisk informasjon både til au pairen og til familien.

Service for au pairer


Kjære au pair

Ved å bruke vårt byrå vil du få:

Gratis registrering og gratis plassering.
 • Vi tar aldri formidlingsgebyr fra våre au pair-kandidater.*
Gratis hjelp og rådgivning
 • Vi tilrettelegger prosessen, ordner den nødvendige dokumentasjon og følger opp au pairer og vertsfamilier etter kontraktsinngåelse.
 • Vi bistår i alle deler av planleggingen av reisen din.
 • Vi hjelper deg med å få informasjon om rettighetene og pliktene dine.
 • Vi formidler kontakt til andre au pairer i Norge.
 • Vi arrangerer au pair treff, hvor au pairene kommer i kontakt med andre med samme bakgrunn og lærer mye nytt.

Trygg oppfølging

Vår personlig oppfølging før, under og etter plassering er helt gratis for deg som au pair. I nødstilfelle kan du alltid kontakte oss (også uten om kontortiden vår).

 • Vi holder norskkurs for au pairer i Oslo til veldig konkurransedyktig pris

* Vi har erfart at enkelte av au pair kandidatene benytter seg av agenter, som blant annet registrerer kandidatene i vår database og yter dem andre tjenester i forbindelse med prosessen. Dette er mest utbredt blant søkere, som jobber som hushjelp i enten Singapore eller Hong Kong. Kandidatene bestiller disse tjenestene hos sine agenter og betaler til dem for dette.

"Energy Au Pair" har ingen innflytelse på det valget jentene har tatt og har på ingen måte inntjening som følge av dette valget.

Norskkurs for au pairer


"Energy Au Pair" tilbyr norskkurs for au pairer i Oslo sentrum. Fokus på effektiv læring og tilpasset undervisning. Superflinke lærere med erfaring i å undervise norsk som fremmedspråk. Veldig konkurransedyktig pris.

Les mer om Norskkurs for au pairer »

Vår pris

Dere betaler kun hvis og når dere inviterer en au pair, formidlet gjennom oss. Vårt formidlingsgebyr er 6.900 NOK. Prisen inkluderer "1-mnd. garanti" og hjelp med formaliteterne hvis nødvendig.

Kun "papirarbeid" og veiledning, hvis dere har funnet deres au pair selv: 2.900 NOK

Energy Au Pair

Energy Au Pair
Adresse:
Uranienborgveien 4, 0258 Oslo, Norway
Tel: +47 21656999,
Email: info(at)energyaupair.no
Web site:

Organisasjonsnummer: 989965166 MVA

"Energy Au Pair" formidler au pairer til Norge siden 2001.
I 2007 begynte vi også formidling av praktikanter.

Vårt hovedkontor ligger i Oslo og vi har et godt fungerende avdelingskontor i Ukraina samt flere seriøse partnere i ulike land (som for eks. Sør Afrika, Thailand, Indonesia, Tyskland, Frankrike, Ungarn, Spania, Polen mm.)

Vi har formidlet over 7.000 au pairer fra over 40 land. I Norge er det i øyeblikket over 600 au pairer, som kom gjennom vårt byrå. De mest representerte er filippinske, indonesiske, sørafrikanske, thailandske, tyske og spanske jenter.

Der, hvor det er mulig, sørger vi for, at kandidatene begynner å lære norsk før de kommer til Norge.

Vår misjon er å finne rett au par til rett familie. Vi er veldig opptatte av å finne den person, som passer en konkret familie og plassere hver au pair der, hvor hun / han har lyst til å være.

For å hjelpe au pairene med å bygge et sosialt nettverk arrangerer vi au pair treff.

Det skjer at ting ikke fungerer mellom au pairen og vertsfamilien, og da prioriterer vi høyt å løse utfordringene på best mulig måte. Vi gir 3-måneders tilfredshetsgaranti til alle vertsfamilier og vi setter stort fokus på å hjelpe de au pairer, som er kommet til Norge, men ikke har funnet til rette hos vertsfamilien.

Vi samarbeider med UDI og jobber i samsvar med gjeldende lover og regler i Norge.

Det koster ikke noe å prøve oss! Vår service er gratis for au pairer og familiene betaler kun hvis og når de vil skrive kontrakt med en kandidat som man har fått informasjon om gjennom våre kanaler.

Vi vil gjøre alt for, at dere blir fornøyde med vår service.

Forsikring for Au pairer

Vertsfamilien skal betale forsikring som dekker au pairens hjemreise/hjemsendelse ved død, sykdom eller skade. (se www.udi.no).

"Energy Au Pair" samarbeider med If (tidligere Europeiske Reiseforsikring). Au pair forsikringen fra If er den eneste på det norske markedet, som ikke har beløpsbegrensning på dekningen. I tillegg til den obligatoriske au pair forsikringen, som kreves av UDI, omfatter også If sin au pair-forsikring tap og forsinkelse av innsjekket reisegods ved innreise til Norge når au pairen flytter hit. Det betales ingen egenandel ved benyttelse av forsikringen. Se vilkårene her.

Les mer om forsikring for au pairer i Info for familier.