The right au pair for the right Family

Våre au pair kandidater


Her er et utvalg av de kandidatene som vi har i vår database. Vi gjør oppmerksomt på at ikke alle våre au pair kandidater er publisert på denne hjemmeside, derfor anbefaler vi å registrere dere som vertsfamilie eller ta kontakt med oss for yterlige informasjon om disse eller andre kandidater.

Gå til au pair kandidater »

Oversikt over utgifter for vertsfamilier


 • Formidlingsgebyr til "Energy Au Pair" - 5.200 NOK (hvis den betales senest 14 dager etter fakturaen er mottatt av familien).
 • En del av UDI- / politi-gebyret (som koster 9.100 NOK nå) – 5.650 NOK (au pairen dekker resten af gebyret)
 • Lommepenger – 5.900 NOK per måned (inkl. skatt).
 • Kost og losji (dvs. utgifter til mat og drikke, varmt vann, varme på au pairens rom mm.).
 • Norskkurs - 8.850 NOK per år (dvs. ca. 740 NOK per måned) samt reiseutgiftene til og fra norskkurset. 
 • Au pair-forsikring - 1.850 NOK for 1 år eller 2.900 NOK for 2 år.
 • Feriepenger  for au pair – 10,2% av au pairens lønn samt 10.2% av verdien av kost. Verdien av kost i 2023 er fastsatt til 98 NOK per dag.
 • Au pairens hjemreise (reise til asiatiske land, for eksempel, koster ca. mellom 5.500 NOK og 9.000 NOK).

Hvis dere inviterer en filippinsk au pair (i tillegg til ovenstående):

 • Verifisering av dokumentene hos Den Filippinske Ambassade samt forsendelse med kurerpost. Dette er aktuelt kun hvis au pairen skal reise fra Filippinene til Norge for å starte kontrakten.
 • Au pairens reise til Norge for å starte kontrakt.

Når vertsfamilien har inngått avtale med en au pair, sender vi en "håndbok" med en del praktisk informasjon både til au pairen og til familien.

Service for au pairer


Kjære au pair

Ved å bruke vårt byrå vil du få:

Gratis registrering og gratis plassering.
 • Vi tar aldri formidlingsgebyr fra våre au pair-kandidater.*
Gratis hjelp og rådgivning
 • Vi tilrettelegger prosessen, ordner den nødvendige dokumentasjon og følger opp au pairer og vertsfamilier etter kontraktsinngåelse.
 • Vi bistår i alle deler av planleggingen av reisen din.
 • Vi hjelper deg med å få informasjon om rettighetene og pliktene dine.
 • Vi formidler kontakt til andre au pairer i Norge.
 • Vi arrangerer au pair treff, hvor au pairene kommer i kontakt med andre med samme bakgrunn og lærer mye nytt.

Trygg oppfølging

Vår personlig oppfølging før, under og etter plassering er helt gratis for deg som au pair. I nødstilfelle kan du alltid kontakte oss (også uten om kontortiden vår).

 • Vi holder norskkurs for au pairer i Oslo til veldig konkurransedyktig pris

* Vi har erfart at enkelte av au pair kandidatene benytter seg av agenter, som blant annet registrerer kandidatene i vår database og yter dem andre tjenester i forbindelse med prosessen. Dette er mest utbredt blant søkere, som jobber som hushjelp i enten Singapore eller Hong Kong. Kandidatene bestiller disse tjenestene hos sine agenter og betaler til dem for dette.

"Energy Au Pair" har ingen innflytelse på det valget jentene har tatt og har på ingen måte inntjening som følge av dette valget.

Norskkurs for au pairer


"Energy Au Pair" tilbyr norskkurs for au pairer i Oslo sentrum. Fokus på effektiv læring og tilpasset undervisning. Superflinke lærere med erfaring i å undervise norsk som fremmedspråk. Veldig konkurransedyktig pris.

Les mer om Norskkurs for au pairer »

Vår pris

Dere betaler kun hvis og når dere inviterer en au pair, formidlet gjennom oss. Vårt formidlingsgebyr er 5.600 NOK Ved betaling senest 14 dager etter fakturadato imøtekommes 400 NOK i kontantrabatt. Det betyr at formidlingsgebyret til  alle som betaler i henhold til dette er 5.200 kr. Prisen inkluderer "3-mnd. garanti".

Kun "papirarbeid" og veiledning, hvis dere har funnet deres au pair selv:
2.950 kr - hvis au pairen  trenger en ny oppholdstillatelse.
1.850 kr - hvis au pairen bytter vertsfamilie eller er EU-borger.

Energy Au Pair

Energy Au Pair
Adresse:
Uranienborgveien 4, 0258 Oslo, Norway
Tel: +47 21656999,
Email: info(at)energyaupair.no
Web site:

Organisasjonsnummer: 989965166 MVA

"Energy Au Pair" formidler au pairer til Norge siden 2001.
I 2007 begynte vi også formidling av praktikanter.

Vårt hovedkontor ligger i Oslo og vi har et godt fungerende avdelingskontor i Ukraina samt flere seriøse partnere i ulike land (som for eks. Ukraina, Thailand, Indonesia, Tyskland, Frankrike, Ungarn, Spania, Polen mm.)

Vi har formidlet over 5.000 au pairer fra over 30 land. I Norge er det i øyeblikket over 600 au pairer, som kom gjennom vårt byrå. De mest representerte er filippinske, ukrainske, thailandske og polske jenter.

Der, hvor det er mulig, sørger vi for, at kandidatene begynner å lære norsk før de kommer til Norge.

Vår misjon er å finne rett au par til rett familie. Vi er veldig opptatte av å finne den person, som passer en konkret familie og plassere hver au pair der, hvor hun / han har lyst til å være.

For å hjelpe au pairene med å bygge et sosialt nettverk arrangerer vi au pair treff og sender au pairene lister over andre au pairer i Norge.

Det skjer at ting ikke fungerer mellom au pairen og vertsfamilien, og da prioriterer vi høyt å løse utfordringene på best mulig måte. Vi gir 3-måneders tilfredshetsgaranti til alle vertsfamilier og vi setter stort fokus på å hjelpe de au pairer, som er kommet til Norge, men ikke har funnet til rette hos vertsfamilien.

Vi samarbeider med UDI og jobber i samsvar med gjeldende lover og regler i Norge.

Det koster ikke noe å prøve oss! Vår service er gratis for au pairer og familiene betaler kun hvis og når de vil skrive kontrakt med en kandidat som man har fått informasjon om gjennom våre kanaler.

Vi vil gjøre alt for, at dere blir fornøyde med vår service.

Forsikring for Au pairer

Vertsfamilien skal betale forsikring som dekker au pairens hjemreise/hjemsendelse ved død, sykdom eller skade. (se www.udi.no).

"Energy Au Pair" samarbeider med If (tidligere Europeiske Reiseforsikring). Au pair forsikringen fra If er den eneste på det norske markedet, som ikke har beløpsbegrensning på dekningen. I tillegg til den obligatoriske au pair forsikringen, som kreves av UDI, omfatter også If sin au pair-forsikring tap og forsinkelse av innsjekket reisegods ved innreise til Norge når au pairen flytter hit. Det betales ingen egenandel ved benyttelse av forsikringen. Se vilkårene her.

Les mer om forsikring for au pairer i Info for familier.